За мен

специалист - ОПЛ

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Пловдив