За мен

специалист - ОПЛ

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Обща медицина" в МУ - гр. Пловдив

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 15 а
Платен прием
Работи с осигурител