За мен

Специализант по "Педиатрия"

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Варна

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Работи с осигурител