За мен

Специализант по "Педиатрия"

Завършила "Медицина" в МУ - гр. Варна