За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Плевен

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Обща медицина" в МУ - гр. София