За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт" в МУ - гр. Варна