За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Придобита специалност по "Здравен мениджмънт" в МУ - гр. Варна

Опит

9300, Добрич, България, ул. Панайот Хитов 24
Дни за консултация

Сряда

08:30 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител