Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, ул. Позитано 10
Платен прием
Ендокринолог
1000, София, България, Ул. “Димитър Моллов” 1

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Доказателства от реалния живот спрямо рандомизирани клинични проучвания
2020-05-21
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-22
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-05-22
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-05-24
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-05-24
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-05-24

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb