За мен

Д-р Мила Арнаудова практикува в Клиника по ендокринология към ВМА

Тема на дисертационния труд: „ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА”.