За мен

Началник отделение в Клиника по ендокринология към ВМА

  • Завършила медицина в МУ София
  • Специализирала: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
  • Придобила звание научен сътрудник II степен
  • Лиценз по Ехографска диагностика
  • Лиценз по Остеодензитометрия

Опит

Работи
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Началник отделение
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител