За мен

Началник отделение в Клиника по ендокринология към ВМА

  • Завършила медицина в МУ София
  • Специализирала: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
  • Придобила звание научен сътрудник II степен
  • Лиценз по Ехографска диагностика
  • Лиценз по Остеодензитометрия