За мен

Д-р Христо Чалъков е практикувал в Клиника по ендокринология към ВМА-София от 10.08.2010 до 30.08.2018 г. като н-к отделение.
От 31.08.2018 до 15.02.2019 г. е лекар - ординатор в Ендокринологично отделение към 5-а МБАЛ София
От 18.02.2019 г. понастоящем е н-к отделение по  Ендокринология към Уни-Хоспитал-ООД, Панагюрище.
 
1989 г. - Завършил медицина в МА София;
1995 г. - Придобита специалност "Клинична токсикология";
1997 г. - Придобита специалност "Вътрешни болести";
2005 г. - Придобита специалност "Ендокринология и болести на обмяната".
Работи във ВМА от 1993 г. - до 2010 г. в Клиника по токсикология, а след 2010 г. в Клиника по ендокринология. Обучен да провежда ехография на щитовидната жлеза и остеодензитометрия за доказване на остеопороза. 

Опит

Началник Ендокринологично отделение
4500, Панагюрище, България, ул."Г. Бенковски"100
hristop1963@gmail.com МЦ Панагюрище
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Д-р Христо Петров Чалъков създаде публикация
2022
Фенотипни, инструментални, биохимични показатели, инсулинова резистентност, предсказващи връзки, метаболитни и здравни последици, поведение.
Фенотипни, инструментални, биохимични показатели, инсулинова резистентност, предсказващи връзки, ...

      Целта на настоящата работа е да проучи дали има връзка между ИТМ, обиколка на талията и кол...

Д-р Христо Петров Чалъков създаде публикация
2018
СЛУЧАЙ НА ПРОЛАКТИНОМ – МИКРОАДЕНОМ С ИЗРАЗЕНА ОБЩОМОЗЪЧНА И ЛОКАЛНОКОМПРЕСИВНА СИМПТОМАТИКА

         Уважаеми колеги и особено ендокринолози, любезно предлагам на вниманието ви този път инт...

Публикации

Фенотипни, инструментални, биохимични показатели, инсулинова резистентност, предсказващи връзки, метаболитни и здравни последици, поведение.
Фенотипни, инструментални, биохимични показатели, ин...
Публикация
СЛУЧАЙ НА ПРОЛАКТИНОМ – МИКРОАДЕНОМ С ИЗРАЗЕНА ОБЩОМ...
Публикация
Д-р Христо Петров Чалъков създаде публикация
2018
SGLT2 - инхибитори. Обзор и клиничен опит.

      Уважаеми колеги и специално ендокринолози, любезно предлагам на вниманието ви настоящата ст...