За мен

Д-р Христо Чалъков е практикувал в Клиника по ендокринология към ВМА-София от 10.08.2010 до 30.08.2018 г. като н-к отделение.
От 31.08.2018 до 15.02.2019 г. е лекар - ординатор в Ендокринологично отделение към 5-а МБАЛ София
От 18.02.2019 г. понастоящем е н-к отделение по  Ендокринология към Уни-Хоспитал-ООД, Панагюрище.
 
1989 г. - Завършил медицина в МА София;
1995 г. - Придобита специалност "Клинична токсикология";
1997 г. - Придобита специалност "Вътрешни болести";
2005 г. - Придобита специалност "Ендокринология и болести на обмяната".
Работи във ВМА от 1993 г. - до 2010 г. в Клиника по токсикология, а след 2010 г. в Клиника по ендокринология. Обучен да провежда ехография на щитовидната жлеза и остеодензитометрия за доказване на остеопороза. 

Опит

Началник Ендокринологично отделение
4500, Панагюрище, България, ул."Г. Бенковски"100
hristop1963@gmail.com МЦ Панагюрище
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Началник отделение
1000, Панагюрище, България, Г. Бенковски 100
Дни за консултация

Сряда

11:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
Услуги в тази практика
  • Ехография на щитовидна жлеза

Образование

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Клинична токсикология

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Клинична токсикология

Сертификати

ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-03-29
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-07-14
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-09-13
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-09-22
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-03
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-01-20
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-05-10
Доказателства от реалния живот спрямо рандомизирани клинични проучвания
2020-05-24
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2020-06-21 12:41:06
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-07-18 11:39:59
Избор на първа инжекционна терапия
2020-12-15 20:17:03
Лечение на диабет в условията на COVID-19
2021-08-07 19:52:34
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНE НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
2021-08-08 19:20:56
ТЕСТ - Е4 - Новата перспектива пред хормоналната контрацепция
2021-09-18 20:54:33

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Услуги

  • Ехография на щитовидна жлеза

Поканете ваши колеги в CredoWeb