За мен

Д-р Стефанов е началник на Второ хирургично отделение в МБАЛ "Пловдив".

Завършва висше медицинско образование през 1994 г. в Медицинския университет в Пловдив.

През 2001 г. придобива специалност "Обща хирургия" и през 2004 г. - "Гръдна хирургия".

Има завършени курсове по ехография на коремни органи и повърхностни структури; видео-асистирана торакоскопска хирургия; лапароскопска хирургия.

Специализация по гръдна хирургия в Otto Wagner Spinal - Wien.

От 2008 г. член на Европейското дружество по гръдна хирургия.