За мен

Директор на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" - гр. Бургас

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Педиатрия"

Опит

8000, Бургас, България, Бургас, ул. Урал № 1
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb