За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - Плевен

Придобита специалност по "Педиатрия"

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием