За мен

специалист - педиатър

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобити специалности по "Педиатрия" и "Неонатология"

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Работи с осигурител