За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по трансфузионна хематология

Началник на отделение "Диагностика на дарената кръв" при РЦТХ -Плевен 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Русе 36
35964898858
Работи с осигурител
Как се определя кръвна група /ВИДЕО/
Как се определя кръвна група /ВИДЕО/

Имунохематологичните изследвания включват определяне на кръвна група А,В, О система и принадлежно...

Публикации

Как се определя кръвна група /ВИДЕО/
Как се определя кръвна група /ВИДЕО/
Публикация