За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по трансфузионна хематология

Началник на отделение "Диагностика на дарената кръв" при РЦТХ -Плевен 

д-р Нели Досева създаде публикация
2015
Как се определя кръвна група /ВИДЕО/
Как се определя кръвна група /ВИДЕО/

Имунохематологичните изследвания включват определяне на кръвна група А,В, О система и принадлежно...

Публикации

Събития

Дискусии