За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по трансфузионна хематология

Началник на отделение "Диагностика на дарената кръв" при РЦТХ -Плевен 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Русе 36
35964898858
Работи с осигурител

Образование

Трансфузионна хематология

Специалности

Трансфузионна хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb