Надежда Арнаудова създаде статус
2015
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЛИПИДИТЕ?

Има различни видове липиди (мазнини) в кръвта, всеки от които се отразява различно върху нашето з...

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЛИПИДИТЕ?
Надежда Арнаудова създаде статус
2015
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЛИПИДИТЕ?

Има различни видове липиди (мазнини) в кръвта, всеки от които се отразява различно върху нашето з...

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ЛИПИДИТЕ?