За мен

Завършила МУ-Плевен

Специалист по неврология. ВСД - ЕЕГ