Никотиновото влияние върху нервните рецептори
Никотиновото влияние върху нервните рецептори

Нервните рецептори регистрират мисълта, рефлексите и паметта и ги предават на следващия неврон ил...

Никотиновото влияние върху нервнит...