За мен

Завършила МУ-Плевен

Специализант по физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.