За мен

Д-р Диана Иванова има 24-годишен таж като педиатър. В момента работи в Клиника "Нова" - Варна.

Д-р Диана Иванова завършва висше образование в Медицински университет гр. Варна, филиал гр. Добрич, през 1989 г. През 1997 г. придобива специалност Детски болести. В периода 2002 - 2004 г. завършва Магистратура,Здравен мениджмънт,в Медицински университет гр. Варна.

Д-р Иванова има 24 г. стаж, като педиатър. От 1990 г. до 1998 г. е работила, като участъков педиатър и, като лекар в Детско, Спешно и Неонатологично отделение на МБАЛ - гр. Тутракан. От 1998 до 2003 г. е била Началник Спешно отделение в гр. Тутракан. От 2004 до 2012 г. работи в Инфекциозно и Спешно детско отделение на МБАЛ "Добрич". От 2012 г. практикува, като педиатър във Варна - СБАЛДБ "Д-р Лисичкова" и в Неонатологично отделение на МБАЛ "Св. Анна".
Има специализации в Педиатрична клиника - гр. София в областта на Интензивна терапия в педиатрията, Проблеми на детската неврология, Заболявания на миокарда и кардиологични проблеми при извънсърдечни заболявания, в Болница "Токуда" - Неонатален ултразвуков скрининг, в СБАГАЛ "Проф. Д. Стаматов" - гр. Варна - "Реанимация на новороденото дете в родилна зала".
Д-р Иванова има участия в Педиатрични конгреси и конференции. Тя работи с деца от всички възрастови групи в направление Превенция и Профилактика на заболяванията в детска възраст, както и с деца с белодробни, гастроентерологични и инфекциозни заболявания.

Опит

9000, Варна, България, жк Възраждане, ул. Вяра 7
35952570670
Качествена извънболнична помощ. Превенция и профилактика на заболявания в детската възраст.
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 18:00

Петък

08:30 - 18:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Сряда

08:30 - 14:30

Платен прием
Работи с осигурител