За мен

Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната във ВМА, София

  • Завършва Медицинска Академия - София
  • Има признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична фармакология и терапия, медицинска информатика и здравен мениджмънт 
  • Специализира в Германия, Дания, САЩ
  • Доктор по медицина от 1999 г. 
  • Доцент от 2004 г. 
  • Предишен опит: лекар - гр Смолян; лекар-ординатор - ІV ГОБ, София; Асистент-Клиника по ендокринология – НИВБ, Медицинска академия, София; Преподавател - Медицински университет, София; Старши и главен асистент - „Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология при Университетска болница ”Св.Иван Рилски”, София; Началник клиника по ендокринология – Университетска болница Стара Загора; Преподавател в Тракийски университет; Доцент и началник „Лаборатория експериментална ендокринология” при ВМА, София; 
  • Началник клиника по ендокринология и болести на обмяната при ВМА, София
  • Председател на УС на Българска Диабетна Асоциация
  • Член е на: Европейската Асоциация за изучаване на диабета, Американска Диабетна Асоциация, Асоциация за Клетъчна Трансплантация

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител