Последователи
Д-р Донка  Иванова Шотлекова, дм
Д-р Донка Иванова Шотлекова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
Кристияна  Димитрова
Кристияна Димитрова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Виктория  Венциславова Чакърова
Д-р Виктория Венциславова Чакърова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петко Карагьозов
д-р Петко Карагьозов
Гастроентерология
д-р Емине Поюкова
д-р Емине Поюкова
Студент по медицина
д-р Радостина Шилева
д-р Радостина Шилева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Надежда Байчева
д-р Надежда Байчева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ива  Иванова
д-р Ива Иванова
Ендокринология и болести на обмяната