За мен

Началник отделение "Клинична трансфузиология" при РЦТХ-Плевен

Завършил МУ-Варна, специалисти по трансфузионна хематология 

д-р Желязко Михайлов създаде публикация
2015

Публикации

Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/
Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/
Публикация