За мен

Началник отделение "Клинична трансфузиология" при РЦТХ-Плевен

Завършил МУ-Варна, специалисти по трансфузионна хематология 

д-р Желязко Михайлов създаде публикация
2015
Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/
Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/

В залата за експедиция на РЦТХ-Плевен, се съхраняват под температурен режим еритроцитните концент...

Публикации

Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/
Как се съхраняват кръвните продукти /ВИДЕО/
Публикация