За мен

Специалист по детски и инфекциозни болести. Специализация: Защитена специалност по детски болести 01.01.1995 година Защитена специалност по инфекциозни болести 01.01.2001 година Висше образование: Магистър - МУ Варна през 1987 година. Средно образование: ПГ ,, Г. Раковски" 1980 година Следдипломно обучение: Новости в детската гастроентерология - Медицински университет София - 2005 година Диагностика и лечение на алергичните заболявания Медицински университет - София 2009 година Съвременна диагноза и лечение на бронхиалната астма в детска възраст - Медицински университет София- 2012 година Абдоменална ехография - Медицински университет - София 2013 година Месторабота: МБАЛ - Бургас АД от 1995 година - Инфекциозно отделение на същата болница.

.