За мен

Специализант в клиниката по детски болести в Национална кардиологична болница.

.