За мен

Завършила МУ-Плевен

Специалист по трансфузионна хематология и ОПЛ. Работи в отдел "Кръводаряване" при РЦТХ-Плевен