За мен

Завършила МУ-Плевен

Специалист по трансфузионна хематология и ОПЛ. Работи в отдел "Кръводаряване" при РЦТХ-Плевен 

Опит

Работи
5800, Плевен, България, бул. Русе 36
35964898823
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Трансфузионна хематология

Специалности

Трансфузионна хематология
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb