За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по трансфузионна хематология

Работи в отделение "Клинична трансфузиология" при РЦТХ-Плевен