За мен

Д-р Стоянов Паунов работи като уролог в Клиника "Нова" - Варна. Практикува и в хирургическа болница "Проф. Темелков" - Варна.

Д-р Стоян Паунов завършва висше образование през 1986 г., в Медицински университет гр. Варна и започва работа, като участъков лекар в с. Червенци, област Варна.

Специалност „Урология” придобива през 1996 г., след успешно полагане на изпит. Д-р Паунов многократно специализира в кантонетна болница в гр. Аарау, Щвейцария и участва в национални и световни, урологични форуми.
Към момента, освен в КЛИНИКА НОВА, д-р Паунов практикува и в хирургическа болница „Проф. Темелков” , гр. Варна.