За мен

Д-р Красимир Неделчев е специалист по образна диагностика в Сити клиник - Варна.

Д-р Красимир Неделчев започва работа като рентгенолог в Общинска болница – Тервел през 1989 г. От 1990 г. до 2003 г. работи като рентгенолог в МБАЛ - Добрич. До 2007 г. е рентгенолог в МЦ Вива - Феникс в Добрич, а от 2007 до 2012 г. работи в рентгенологично отделение на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна.
От 2012 е рентгенолог в Сити Клиник Брегалница.
Д-р Неделчев има сертификати за компютърна томография, ехографска диагностика, интервенционални методи на диагностика, мамографска и ехографска диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

Опит

9000, Варна, България, ул. Брегалница 1
35970033900
Образна диагностика на заболявания.
Платен прием
Работи с осигурител