За мен

Д-р Пламена Стойкова е специалист по нервни болести в Сити клиник -Варна.

Д-р Стойкова завършва Висшия медицински институт - Варна през 1988 г. В периода 1988-1992 г. работи в неврологично отделение към Общинска болница - Нови Пазар. През 1993 и 1994 г. работи в неврологичен кабинет към Диагностично-консултативен център "Владиславово". От 1995 е на работа в неврологично отделение на МБАЛ "Св. Анна", а от 2008 г. е невролог в Сити Клиник Брегалница.
Притежава сертификати от курсове по спешна неврология, двигателни нарушения при неврологичните заболявания.