За мен

Д-р  Любомир Червенков, дм завършва МУ - Пловдив през 2012 г. Започва работа като лекар в УМБАЛ „Свети Георги“ през 2013 г., където е част от отделението по образна диагностика до 2019 г., след което продължава трудовата си кариера в УМБАЛ „Каспела“, където работи и до днес. През 2014 г. е избран за асистент към Катедрата по образна диагностика, а през 2020 г. е вече главен асистент. От 2015 г. досега е лекар по образна диагностика към Комплекс по транслационна невронаука. През 2017 г. придобива ОНС „Доктор“ на тема „МДКТ диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство“. През 2018 г. придобива специалност „образна диагностика“.

Опит

Лекар
4000, Пловдив, България, ул. София 64
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)