За мен

Д-р Любомир Червенков, дм е специалист по образна диагностика. Завършва медицина през 2012 г. в Медицински университет - Пловдив. През 2017 получава образователна и научна степен "Доктор по медицина", а през 2019г. придобива специалност образна диагностика.