За мен

Д-р  Любомир Червенков, дм завършва МУ - Пловдив през 2012 г. Започва работа като лекар в УМБАЛ „Свети Георги“ през 2013 г., където е част от отделението по образна диагностика до 2019 г., след което продължава трудовата си кариера в УМБАЛ „Каспела“, където работи и до днес. През 2014 г. е избран за асистент към Катедрата по образна диагностика, а през 2020 г. е вече главен асистент. От 2015 г. досега е лекар по образна диагностика към Комплекс по транслационна невронаука. През 2017 г. придобива ОНС „Доктор“ на тема „МДКТ диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство“. През 2018 г. придобива специалност „образна диагностика“.

Опит

Лекар
4000, Пловдив, България, ул. София 64
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Главен асистент
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А
Комплекс по транслационна невронаука
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А
Специалист по образна диагностика
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Образование

Образна диагностика

Специалности

Образна диагностика

Сертификати

Сертификат от обучителен семинар на тема "Електронното обучение във фокус: история, практическо приложение, бъдеще"
Сертификат за преминат курс по абдоминална образна диагностика
Сертификат за завършен курс по магнитно - резонансна томография
Сертификат за завършен курс по компютърна томография
Сертификат за завършен курс по абдоминална ултразвукова диагностика
Сертификат за завършен курс по мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза
Сертификат за завършен курс по ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза
Удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, квалификационно ниво 4
Сертификат за участие в "Дни на медицинската наука"

Организации, в които членувате

  • Българска асоциация по радиология

    БАР
  • European Society of Radiology

    ESR

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български
немски
руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb