За мен

Д-р Маринков е специализант в клиника по ревматология в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 2013 г. В УМБАЛ "Каспела" постъпва през 2014 г. 

Преди това е практикувал в различни лечебни заведения в Пловдив.