За мен

Д-р Вацева е невролог в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 2000 г. Специалност неврология придобива през 2010 г. През същата година започва работа в УМБАЛ "Каспела" в Пловдив. 

Работила е в общинската болница в Димитровград. След това практикува в клиника по неврология в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Има интереси в областта на периферната нервна система, както и в дигностиката и лечението на болковия синдром.