Последователи
Кристиана  Канева
Кристиана Канева
Ортопедия и травматология
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Антония Начева
д-р Христо Мазнейков
д-р Христо Мазнейков
Ортопедия и травматология