За мен

Началник клиника по УНГ в УМБАЛСМ "Пирогов"

  • Завършва медицина в МУ София през 1994 г
  • Стаж в Пета градска клинична болница – 1 година – отделение по Белодробни болести като лекар ординатор. От 1995г. до декември 2011г. в УМБАЛ "Св.Анна", клиника по Оториноларингология и лицево-челюстна хирургия като УНГ специалист и бронхоскопист.
  • Специалности УНГ специалност, бронхология.
  • Публикации 10 на тема УНГ и бронхология в български и международни издания
  • Участия във форуми – 3 световни конгреса по УНГ – Рим, Кайро и Сао Паоло
  • Член на БЛС
  • Владее англиски език
  • Дисертаци – в процес на защита
  • Проведени специализации – Германия, Берлин, Университетска болница „Шарите” – риносептопластика - Хърватска, Загреб, Университетска болница – ендоскопска хирургия на нос и синуси

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител