За мен

Главна медицинска сестра в МБАЛ -Левски

Завършила специалност "Медицинска сестра" в МК -Велико Търново