За мен

Операционна сестра в отделение "Хирургия"

Завършила за медицинска сестра в МК - Велико Търново

Опит

5900, Левски, България, ул. Никола Й. Вапцаров 5
359882532378
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Операционна и превързочна техника

Специалности

Операционна и превързочна техника

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb