За мен

Завършва медицина през 1987 г. във ВМИ гр. Пловдив. След редовна аспирантура в Клиника по ревматология, ВМИ гр. София защитава докторат на тема лечение на ревматоиден артрит през 1996 г. Със стипендия на EULAR (Европейската лига по ревматология) завършва следдипломно обучение по ревматология в град Оксфорд, Великобритания през същата година.

 

Придобива клинични специалности вътрешни болести през 1998 г. и ревматология 2003 г. От 1998 г. е главен асистент в Катедра по Вътрешни болести, Тракийски Университет и Университетска болница гр. Стара Загора. През 2007 г. получава Европейски сертификат за ставна ехография. Oт 2007 година води теоретично обучение на специализантите по клинична специалност Ревматология и модул Ревматология за специалност Общопрактикуващ лекар. От януари 2012 г. е доцент по Ревматология в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести и Катедра здравни грижи на Медицински факултет, Тракийски университет, гр. Стара Загора. От ноември 2012 - началник Клиника по Ревматология, УМБАЛ Проф. Ст. Киркович АД Стара Загора.

 

Има множество публикации в международни и национални списания, сборници и учебници. Oт април 2014 г. е избрана за професор по ревматология в МФ на ТрУ. Участва в годишната конференция на EULAR за пациенти с ревматични болести, проведена за първи път в България на 16-18 април 2016 г. в гр.София. Проф. Владева е Председател на Асоциация "Стара Загора срещу Остеопорозата" и Управител на един от 54-те Националните центрове по остеопороза. Главен изследовател е на множество клинични изпитвания при различни ревматологични заболявания. Има дългогодишна амбулаторна практика с 352 диспансернни пациенти.

Опит

Професор
6000, Стара Загора, България, ул. Света Богородица 68
Проф. Стоянка Владева създаде публикация
2022
Симптоми и лечение на ревматоидния артрит (ВИДЕО)
Симптоми и лечение на ревматоидния артрит (ВИДЕО)

Ревматоидният артрит (РА) е хронично, прогресивно, системно, имунно-медиирано възпалително заболя...

Публикации

Симптоми и лечение на ревматоидния артрит (ВИДЕО)
Симптоми и лечение на ревматоидния артрит (ВИДЕО)
Публикация