За мен

Водещ ревматолог в България с дългогодишен опит и доказан успех в лечението на ревматологични заболявания.