За мен

Завършил медицина 1982 г. във ВМИ Варна. Повече от двадесет години опит в областта на спортната медицина, физикална терапия и рехабилитация.