За мен

Доц. Борислав Иванов е невролог в УМБАЛ "Св. Марина" и преподавател във Факултет "Дентална медицина" в МУ - Варна.

1995 г. завършва Медицински Университет „Проф Д-р П. Стоянов”, Варна. Специализация по неврология в Hôpitaux Universitaires de Genève, Женева, Швейцария, 2000 г.
Специализация по неврология в болница „Брюгман”, Université Libre de Bruxelles, Брюксел, Белгия, 2000 г.

21.04.1997- 20.10.1997 г.: лекар-ординатор по 110 ПМС в Катедра по Неврология, МУ Варна.
1998 г.- 1999 г.: Платен специализант по неврология в Катедра Неврология, МУ- Варна.
1999 г.: Редовен докторант (след издържан конкурс) към катедра Неврология, МУ Варна, научна специалност „Неврология”.
2005 г.: “Доктор” по научна специалност: 03.01.19 “Неврология”, диплома №30004 от 5.09.2005 г., ВАК, комисия №09а, протокол №11 от 21.06.2005 г.
1.07.2005 г. лекар- асистент в Първа клиника по нервни болести, МБАЛ „Св. Марина”, Варна
2007 г.: Признати права на специалист по Нервни болести, свидетелство №1463, рег. №012044 от 31.01.2007 г., серия МУВ- 2007, Медицински Университет Варна.
2007 г.: Главен асистент в Катедра Нервни болести, МУ Варна.
2013 г: Доцент по неврология към Катедра Клинични медицински науки на ФДМ, МУ- Варна.

Опит

9000, Варна, България, Варна
35952978513
Диагностика и лечение на нервни болести
Платен прием
Работи с осигурител