За мен

Проф. Ара Капрелян e доктор по медицина, с придобита квалификация „нервни болести“. Той е Началник на Първа клиника по „Нервни болести“ и на Направление „Неврологични клиники“ (Член на Консултативен съвет) при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна. Ръководител е на Катедра по Нервни болести и невронауки при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“-Варна.

Проф. Ара Капрелян e доктор по медицина от 2005 г., с придобита квалификация „нервни болести“ през 1992 г.. Той е Началник на Първа клиника по „Нервни болести“ и на Направление „Неврологични клиники“ (Член на Консултативен съвет) при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна. Ръководител е на Катедра по Нервни болести и невронауки при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“-Варна.

Възпитаник е на Варненския Медицински университет (1988 г.). Магистър е по „Здравен мениджмънт“ от 2013 г.. Научното си звание „Професор“ получава през 2013 г.

В професионалната биография на проф. Капрелян фигурират солиден брой следдипломни квалификации и специализации: 1990-1992 г. дългосрочна специализация по невроонкология и клинична имунология, Институт на следдипломна квалификация - Братислава, Словакия; 1994 г. дългосрочна специализация по неврология, експериментална и клинична имунология, Университетска болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; 1994 г. - индивидуално обучентие по флоуцитометрична диагностика, ВМА-София; 1999 г. - международен курс по отоневрология - Маастрихт, Холандия; 2001 г. - курс по клинична епилептология към Европейската академия по епилепсия- Атина, Гърция; 2003 г. - курс по клинична невроимунология в Европейското училище по невроимунология- Барселона, Испания; 2003 г. - Първи международен курс на MDS – Лисабон, Португалия; 2005 г. - индивидуално обучение по електрофизиология - София; 2005 г. - обучение по здравен мениджмънт и организация и управление на здравеопазването към Факултет обществено здравеопазване, МУ-Варна; Преминал е курсове на обучение по: проблемите на болката към Централната Европейска академия за болка, Европейската специализирана програма за лечение на Паркинсонова болест, Академията „Мозъчно-съдови заболявания”, Европейската „Октафарм” Академия по проблемите на невромускулните заболявания и медицинска педагогика.

Проф. Капрелян е член на УС на най-голямата болница в Източна България – Университетска МБАЛ „Св. Марина (2010-2015 г.), Републикански консултант по неврология за Североизточна България и член на Национаен експертен лекарски боpд по неврология на БЛС.

Член е на Лечебно-контролна комисия към УМБАЛ „Св. Марина“; Председател на ескпертни университетски комисии към Националната здравно-осигурителна каса за лечение на болни с Паркинсонова болест, Множествена склероза, Епилепсия и Болест на Алцхаймер; Консултант към Центъра по Множествена склероза и кабинета по Паркинсонова болест при УМБАЛ „Св. Марина“; Научен съвет за терапевтични специалности и на Факултетен съвет към МУ – Варна; лектор на водещи чуждестранни фармацевтични компании в областта на невродегенеративни заболявания, множествена склероза, епилепсия, болкови синдроми и др.; преподавател по обща и специална неврология към МУ-Варна; лектор в обучителни курсове на Европейската федерация на неврологичните дружества и Европейската асоциация по невроонкология; гост-лектор в Националния център по ракови заболявания - Братислава, Словакия и в Университетската болница „Тел Ашомер“ - Тел Авив, Израел; участие в над 120 пълнотелстови научни публикации у нас и в чужбина и 4 учебни помагала по неврология; в над 100 национални и международни конгреси (САЩ, Англия, Италия, Германия, Испания, Франция, Австрия и др.); рецензент на престижното американско списание Journal of Neuroimaging, Scripta scientifica medica и на Journal of IMAB; член на Редакционната колегия на списанията Journal of IMAB и Българска неврология; участие в международни проекти за клинично приложение на нови лекарствени средства в областта на епилепсията, Паркинсоновата болест, болестта на Алцхаймер, множествената склероза и др.

Членство в организации: Български лекарски съюз (член на Комисия по етика към Районната колегия-гр. Варна), Член на Управителен съвет и Председател на Регионален клон – Варна на Българското дружество по неврология, Заместник-председател на Българската Асоциация по невроонкология, Българско дружество по главоболие; Българска асоциация за двигателни нарушения; Интернационалната медицинска асоциация „България“; Българската асоциация по епилепсия; Европейската федерация на неврологичните дружества (EFNS) и невроепидемиологичния панел на EFNS (сега EAN), Дружеството по двигателни нарушения (MDS); Европейската асоциация по невроонкология (EANO); Дописен член на Българската академия на науките и изкуствата (2012 г.); Подпредседател и член на Върховен Управителен съвет на Асоциацията на българите по света, член на Световен Парламент на българите; Rotary International, Член на Управителен съвет на Сдружението на спортните клубове „Черно море“ - Варна.

Социални умения: Участие в дейността на Асоциациите на болните от Множествена склероза, Паркинсонова болест и Болест на Хънтингтън. Организационни умения: Учредител на Българската Асоциация по Невроонкология (БАНО); организатор на международни срещи на БАНО, годишни международни асамблеи на Интернационалната медицинска асоциация „България“ и на Национални конгреси по неврология, Президент на Студентски футболен отбор на МУ-Варна. Притежава компютърна грамотност, говори отлично английски, ползва добре немски и руски езици.

През 2012 г. проф. Капрелян е включен в Националната енциклопедия „Бележити българи на съвременна България“ и е номиниран в престижната класация на Дарик-Радио „Най-бележитите български лекари специалисти.

Опит

9000, Варна, България, Варна
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Ара Капрелян, дм създаде публикация
2015
Инициатива "Живот с Паркинсон"
default image
Инициатива "Живот с Паркинсон"

В продължение на месец проф. Ара Капрелян, ръководител на Катедра по нервни болести и невронауки ...

проф. Ара Капрелян, дм създаде публикация
2015
ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ БОЛНИ С ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ
default image
ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ БОЛНИ С ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

Събраният през последните десетилетия огромен доказателствен материал подкрепя нарастващото вли...

Публикации

Инициатива "Живот с Паркинсон"
Публикация
Инициатива "Живот с Паркинсон"
ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ БОЛНИ С ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ
Публикация
ПРИЛОЖЕНИЕ НА (18)F-FDG ПЕТ/КТ ПРИ БОЛНИ С ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ
проф. Ара Капрелян, дм създаде публикация
2015
Безплатни прегледи, консултации и скринингови тестове в Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ "Св. Марина" - Варна
default image
Безплатни прегледи, консултации и скринингови тестове в Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ...

До края на година в Първа клиника по нервни болести към УМБАЛ "Св. Марина" - Варна проф. Ара Капр...

проф. Ара Капрелян, дм създаде публикация
2015
Ефективност на лечението при Множествена склероза - традиционни и нови показатели за оценка
default image
Ефективност на лечението при Множествена склероза - традиционни и нови показатели за оценка

Time is brain!Възпалението и невродегенеративните промени при МС настъпват рано и водят до трайни...