Последователи
Д-р Емран Мюмюн Лютфи
Д-р Емран Мюмюн Лютфи
Нервни болести / Неврология
д-р Наталия Михайлова Попова, дм
д-р Наталия Михайлова Попова, дм
Нервни болести / Неврология
Илиян Димитров
Илиян Димитров
Студент по фармация
Виктория Хубенова
Виктория Хубенова
Студент по медицина
д-р Татяна Атанасова Точева, дм
д-р Татяна Атанасова Точева, дм
Нервни болести / Неврология
Дончето Тошева
Дончето Тошева
Студент по медицина
Мила Георгиева
Мила Георгиева
Студент по медицина