За мен

Завършила медицина във ВМИ-Пловдив

Специалист по вътрешни болести  и нефрология.