За мен

Завършила ВМИ-Пловдив

Сестра в НОДС-Пазарджик