За мен

Завършила ВМИ-Пловдив

Ст.мед.сестра в НОДС-Пазарджик

Опит

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
35934408746
Дни за консултация

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Понеделник

08:00 - 14:00