За мен

Завършил МА-София

Специалист по анестезиология и реанимация и нефрология