За мен

Завършила за медицинска сестра в МУ-Варна през 2002г. От 2.10.2002г. до 21.02.2008г. работила като медицинска сестра в УМБАЛ “Света Марина”ЕАД - Варна – Клиника по нефрология и хемодиализа – Отделение по диализа.

През 2006г. завършила бакалавър по специалността Здравни грижи в МУ-Варна, а през 2007г. завършила магистър по Управление на здравните грижи в МУ-Варна. През 2007г. е хонорован преподавател в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. От 2008г. е асистент в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-Варна. През 2012г. завършила специалност „Първични здравни грижи”.

Опит

9000, Варна, България, гр.Варна
359898730508
Работи с осигурител