Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
Неонатолог и педиатър в клиниката по Неонатология
Платен прием
Работи с осигурител
Ранно хранително програмиране и отражението му през целия живот
Ранно хранително програмиране и отражението му през целия живот

Храненето през първите 1000 дни от живота, в т. ч. феталния, неонаталния и кърмаческия период, мо...

Публикации

Ранно хранително програмиране и отражението му през целия живот
Ранно хранително програмиране и отражението му през ...
Публикация