За мен

Д-р Пламен Симеонов е специалист по нервни болести

Д-р Пламен Симеонов е специалист по нервни болести. Работа на 4 часа в Медицинси център Мадан и на пълен работен ден в местната МБАЛ

Публикации

Събития

Дискусии