За мен

Д-р Пламен Симеонов е специалист по нервни болести

Д-р Пламен Симеонов е специалист по нервни болести. Работа на 4 часа в Медицинси център Мадан и на пълен работен ден в местната МБАЛ

Опит

4900, Мадан, България, ул. Перелик 9
359878270766
Платен прием
Работи с осигурител